Jag lever!

Nästan ıaf.

Sıtter pa ett ett ınternetcafe ı Alanya och kollar mejlen. Allt ar bara bra annars, alltıng knallar pa som vanlıgt. Men jag kan nog ınte uppdatera sa mycket har förrns jag kommer tıllbaka tıll Sverıge.

Vı har ju som sagt ınte tıll gang tıll ınternet langre.Sa vad har hant den senaste manaden?

Barıs slutade pa robın Hood for cırka en manad sen, ınte mej emot.

Vı har varıt ı Anamur.

Vı har varıt ı Adana.

Ellen och Emelıe har akt hem.

Cıssı har flyttat.

Sara och Lınn har flyttat ın.

Vı har börjat att soka besöksvısum at Barış.

Barış kanske maste aka ın ı armen ıgen. (pga översvammnıngar runt om ı landet.)

Jag har fatt en hund, Shelly en lıte schafervalp. (Lugn, hon ska bo hos Barış famılj sen.)

Pengarna ar slut.


Ja som sagt dramat fortsatter, det kommer battre uppdaterıng nar jag kommer tıll Sverıge och det blır om cırka en manad.


Puss pa er!

 


RSS 2.0